Αντλίες Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας είναι μια ηλεκτρική συσκευή που « αντλεί » ή μετακινεί θερμότητα από το ένα μέρος στο άλλο χρησιμοποιώντας συμπιεστή και δομή κυκλοφορίας υγρού ή ψυκτικού αερίου, μέσω της οποίας η θερμότητα αντλείται από εξωτερικές πηγές και μεταφέρεται στους εσωτερικούς χώρους.

Ο κύκλος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας είναι πλήρως αναστρέψιμος, παρέχοντας μας τη δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου – θέρμανση το χειμώνα και ψύξη και αφύγρανση το καλοκαίρι.