ΚΟΛΛΑ H30 ECO C2TE-S1 ΓΚΡΙ KERAKOLL

Κόλλα Kerakoll H30 Eco C2TE-S1

Κόλλα Kerakoll H30 ενός συστατικού, με μειωμένες εκπομπές CO2 και με
χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.
Η Η30 παρέχει πλήρη διαβροχή και υψηλές επιδόσεις ακόμη και σε χώρους με
ισχυρές καταπονήσεις εγγυώντας την τοποθέτηση όλων των ειδών κεραμικών
πλακιδίων σε ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα.
Πρόκειται για πιστοποιημένο ελαστικό υπέρ συγκολλητικό υλικό, για τη
συγκόλληση με μεγάλη αντοχή κεραμικού γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων,
υαλοψηφίδας, πλακών μικρού πάχους και φυσικών λίθων.
Κατάλληλο για τη τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων όλων των ειδών, ακόμα
και μεγάλων διαστάσεων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.