ΚΟΛΛΑ H40 ECO RAPID C2F-TE ΓΚΡΙ KERAKOLL

Κόλλα πλακιδίων γκρι H40 ECO RAPID C2F-TE KERAKOLL

Ορυκτό συγκολλητικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, με υπερταχεία πήξη και
σκλήρυνση, για τοποθετήσεις με μεγάλη αντοχή και μηδενική κάθετη ολίσθηση
ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός
συστατικού, με χαμηλότατες εκλύσεις πτητικών οργανικών ενώσεων, περιέχει
ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.

Το Η40® Eco Rapid παρέχει ταχείς χρόνους παράδοσης προς χρήση, ακόμη και
σε χαμηλές θερμοκρασίες εγγυώντας υψηλές τιμές πρόσφυσης τόσο σε
επεμβάσεις ανακατασκευής όσο και σε νέες κατασκευές διατηρώντας
παρατεταμένη εργασιμότητα όμοια με εκείνη των συγκολλητικών υλικών με κανονική πήξη.