ΚΟΛΛΑ KERAFLEX MAXI S1 C2TES1 23KG MAPEI

Κόλλα πλακιδίων KERAFLEX MAXI S1 C2TES1 23KG MAPEI

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών επιδόσεων, ελαστική, με μηδενική
κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, που δεν
παράγει σκόνη κατά την ανάμειξη (τεχνολογία Low Dust) για κεραμικά
πλακίδια. Ιδανική για τεχνητούς γρανίτες και φυσικούς λίθους μεγάλου
μεγέθους (πάχη κόλλας από 3 έως 15 mm). Χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών.
Η συμμόρφωση της Keraflex Maxi S1 δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no
25070387/Gi (TUM) και ΙΤΤ no 25080246/Gi (TUM) και n° 14/8330-551-S
(LGAI) που εκδόθηκαν από το εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία)