ΚΟΛΛΑ RELAX ECO C1 ΛΕΥΚΗ KERAKOLL

Κόλλα για πλακάκια λευκή RELAX ECO C1 KERAKOLL

Ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, για
τοποθετήσεις με υψηλή πρόσφυση, με μεγάλη αντοχή και με μηδενική
κάθετη ολίσθηση, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με
μειωμένες εκπομπές CO2 και χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών
ενώσεων, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.

Το Relax Eco παρέχει παρατεταμένο χρόνο διόρθωσης, εγγυώντας τη γρήγορη
και σίγουρη τοποθέτηση ακόμη και πλακιδίων μεγάλου πορώδους σε πολύ
απορροφητικά υποστρώματα.