ΚΟΛΛΑ SPECIAL ECO C2TE ΛΕΥΚΗ KERAKOLL

Κόλλα για πλακάκια SPECIAL ECO C2TE KERAKOLL.

Ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, για
τοποθετήσεις με υψηλή πρόσφυση, με μεγάλη αντοχή και με μηδενική κάθετη
ολίσθηση, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με μειωμένες
εκπομπές CO2 και χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων,
ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.

Το λεπτόκοκκο θιξοτροπικό μίγμα Special Plus Eco επιτρέπει την εύκολη και παρατεταμένη εργασιμότητα για τοποθετήσεις μικρού και μεγάλου πάχους όλων των ειδών πλακιδίων και κεραμικού γρανίτη.

• Σύνθεση με τοπικά ορυκτά για μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά
τη μεταφορά
• Ανακυκλώσιμο ως αδρανές ορυκτό αποφεύγοντας τα έξοδα απόρριψης του και
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.