ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ II CONNECT AIR SILVER STORM IDEAL

Αναμίκτης εντοιχιζόμενος ΙΙ Connect Air Silver Storm Ideal Standard.

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών, με λεπτή μεταλλική ροζέτα, μηχανισμό 47 mm, αυτόματο διανομέα και μηχανισμό ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, σε silver storm.

Κωδικός: A7035GN

Απαραίτητος εξοπλισμός

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box A1000NU