Νιπτήρας Sphere 60x48cm λευκός ελεύθερης τοποθέτησης Vitruvit.

"/> Νιπτήρας Sphere 60x48cm λευκός ελεύθερης τοποθέτησης Vitruvit.

"/>

ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΣΦΕΡΕ 60x48cm ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΛΕΥΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ VITRUVIT

Νιπτήρας Sphere 60x48cm λευκός ελεύθερης τοποθέτησης Vitruvit.