Καζανάκι γωνιακό, πλαστικό.

"/> Καζανάκι γωνιακό, πλαστικό.

"/>