Πλαστικό καζανάκι για λεκάνες χαμηλής πίεσης Kariba Lux λευκό.

Προσαρμόζεται στις διαστάσεις των οπών της λεκάνης.
Το μπουτόν είναι μονό με σύστημα start/stop.
Φλοτέρ Norma:
1. Οριζόντιο ½, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες NF. Τοποθετείται από όποια πλευρά εξυπηρετεί η υδραυλική εγκατάσταση (μπορείτε να ανοίξετε μόνοι σας την ήδη χαραγμένη πλαϊνή έξοδο για τη σύνδεση του φλοτέρ με το σπιράλ).
2. Ικανότητα αδειάσματος νερού 6/9 λίτρων.
3. Γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία (Θόρυβος κατώτερος από 12 db)

"/> Πλαστικό καζανάκι για λεκάνες χαμηλής πίεσης Kariba Lux λευκό.

Προσαρμόζεται στις διαστάσεις των οπών της λεκάνης.
Το μπουτόν είναι μονό με σύστημα start/stop.
Φλοτέρ Norma:
1. Οριζόντιο ½, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες NF. Τοποθετείται από όποια πλευρά εξυπηρετεί η υδραυλική εγκατάσταση (μπορείτε να ανοίξετε μόνοι σας την ήδη χαραγμένη πλαϊνή έξοδο για τη σύνδεση του φλοτέρ με το σπιράλ).
2. Ικανότητα αδειάσματος νερού 6/9 λίτρων.
3. Γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία (Θόρυβος κατώτερος από 12 db)

"/>

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΚΑΡΙΜΠΑ ΛΟΥΞ ΛΕΥΚΟ

Πλαστικό καζανάκι για λεκάνες χαμηλής πίεσης Kariba Lux λευκό.

Προσαρμόζεται στις διαστάσεις των οπών της λεκάνης.
Το μπουτόν είναι μονό με σύστημα start/stop.
Φλοτέρ Norma:
1. Οριζόντιο ½, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες NF. Τοποθετείται από όποια πλευρά εξυπηρετεί η υδραυλική εγκατάσταση (μπορείτε να ανοίξετε μόνοι σας την ήδη χαραγμένη πλαϊνή έξοδο για τη σύνδεση του φλοτέρ με το σπιράλ).
2. Ικανότητα αδειάσματος νερού 6/9 λίτρων.
3. Γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία (Θόρυβος κατώτερος από 12 db)